Cetak

VISI, MISI, PETUNJUK KEJAYAAN UTAMA & PIAGAM PELANGGAN

VISI POLITEKNIK MALAYSIA

Menjadi institusi TVET premier yang diterajui industri
'To be the Premier Industry-led TVET institution'

MISI POLITEKNIK MALAYSIA
1. Menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf
    'To provide access to quality and recognised TVET programme'


2. Membangunkan kurikulum yang dipimpin industri dan meningkatkan kesediaan graduan melalui penglibatan industri yang diselaraskan
    'To develop industry-led curriculum and enhance graduate readiness through coordinated industry engagement'


3. Menghasilkan graduan yang seimbang dan berdaya keusahawanan melalui program pengajian yang dinamik dan mampan
    'To produce balanced and entreprising graduate through dynamic and sustainable study programme'


4. Mendapat pengiktirafan antarabangsa melalui kerjasama dan penyertaan aktif dalam komuniti TVET
    'To gain international recognition through collaboration and active participations in TVET community'

PETUNJUK KEJAYAAN UTAMA (KSI) 2016 – 2020

  • 85% kadar graduan boleh diambil bekerja (employable)

  • 75% program dilaksanakan secara pembelajaran berasaskan pekerjaan (Work-Based Learning)

  • 70% tenaga pengajar mempunyai pengalaman industri dan profesional

  • 100% semua program pengajian dilaksanakan secara kolaborasi dengan industri

 

VISI PMS

Menjadi penjana modal insan holistik melalui program TVET yang ditawarkan bagi memenuhi kompetensi industri global

 

MISI PMS

Membangunkan graduan TVET yang berkualiti, berteraskan industri, seimbang, berdaya keusahawanan dan diiktiraf antarabangsa

 

PIAGAM PELANGGAN

  1. Proses pendaftaran pelajar diselesaikan pada hari yang sama pelajar mendaftar.
  2. Proses PPP dilaksanakan secara sistematik, terancang dan berkesan.
  3. Status tindakan terhadap aduan pelanggan dimaklumkan kepada pengadu dalam masa 2 minggu selepas aduan   diterima.
  4. Keputusan peperiksaan akhir diproses dalam masa 2 minggu selepas semester pengajian berakhir.
  5. Berusaha untuk melaksanakan 100% penyeliaan ke atas semua pelajar yang sedang menjalani Latihan Industri pada semester semasa.

 

  JPP MAMPU MDEC MSC ePerolehan HRMIS  PTPTN SPA SPR

 

Terakhir dikemaskini: Jumaat, 19 Januari 2018

 

 fbrss

Statistik Pelawat

183619
Hari IniHari Ini14
KeseluruhanKeseluruhan183619

Mobile Web

Layari portal rasmi PMS menggunakan pelayar web telefon pintar anda.

MS ISO 9001 : 2008